Privacy en cookies

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en daarop ontsloten dienstverlening van Meta-forum / Cooldeco.
Cooldeco geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen:

Guus Janssen
Privacy@CoolDeco.nl
+31 45 5717069

 

Persoonlijke gegevens

In de CoolDeco webshop kunt u bestellingen plaatsen met of zonder registratie.
U bepaalt zelf vóóraf of uw gegevens opgeslagen worden in onze database (registreren) of dat u dit niet wenst en enkel wilt bestellen (zonder registratie).

Met of zonder registratie in beide situaties hebben we een aantal persoonlijke gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te kunnen ontvangen en naar tevredenheid af te handelen.
Nieuwe registratie verwerken wij veilig op basis van dubbele opt-in. Dit wil zeggen: ná het invullen van de gegevens en uw akkoord op ons privacy beleid, ontvangt u altijd een verzoek per e-mail om uw registratie te bevestigen.
Onderstaand persoonsgegevens verwerken wij tbv onze dienstverlening:

  • Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

 

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij garanderen dat uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming in het bezit van derden worden gesteld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens NOOIT voor commerciële doelen van derden.

 

AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaald rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die  door of namens ons worden verwerkt. Als betrokkenen heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

C
onform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;

C
onform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen
is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”

 

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.

 

Online beveiligde winkelomgeving

Online worden uw gegevens beschermd achter een beveiligde verbinding. Plaatst u een bestelling bij CoolDeco, dan gaat u naar een beveiligde omgeving, zogenaamde SSL-technologie. De SSL-technologie garandeert dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn en nooit door derden kunnen worden ingezien of gemanipuleerd. In uw adresbalk staat dan "https" voor het domeinadres.

 

Veilig betalen

Om u een veilige en vertrouwde betaalmogelijkheid te bieden, kunt u betalen met de betaalmogelijkheden van uw bank. Voor iedere bestelling sturen wij u altijd een factuur. U kunt deze factuur betalen door middel van een bankoverschrijving (bijvoorbeeld internetbankieren).

 

COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens uw bezoek aan de CoolDeco webshop onthouden en opslaan. Zodra u onze webshop voor het eerst bezoekt geven wij aan dat de CoolDeco webshop cookies plaatst.

Waarom cookies?

In de eerste plaats zijn cookies noodzakelijk voor het goed functioneren van onze webshop zoals winkelen, bestellen, registreren, aan- afmelden en betalen. Wanneer u bijvoorbeeld herhaaldelijk onze webshop bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder heeft opgegeven weer worden opgehaald.

Meer cookies?

Ook gebruiken we cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in onder andere bezoekers aantallen van onze webshop. Met de Goolgle analytics gegevens analyserenen verbeteren wij onze webshop. 
Op onze site vindt u social media “knoppen” bijvoorbeeld Facebook. Hiermee kunt u uw interesses makkelijk en eenvoudig met familie en vrienden delen. Social media maken ook gebruik van cookies.

U bepaalt uw cookies!

In uw internetbrowser kunt u het plaatsen en bewaren van cookies zelf instellen. Wijzigen van de standaard browser instellingen kunnen het bezoek aan onze webshop beïnvloeden. Door cookies te verwijderen wordt bijvoorbeeld de inhoud van de winkelwagen niet onthouden of moet u vaker uw gegevens invoeren. Voor de goede werking van onze webshop adviseren wij de standaard instellingen van uw browser te gebruiken.

Geen advertenties

Wij gebruiken geen cookies om u ongevraagde reclame en advertenties toe te sturen. Nieuwsbrieven, aanbiedingen enzovoort sturen wij u alleen met uw toestemming.