Formulier voor herroeping

Aan

Meta-forum / Cooldeco, Caumerbeeklaan 18, 6417BG Heerlen - Nederland, info@cooldeco.nl 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende produkten/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 
*
*
*
Uw bestelnummer staat vermeld op de factuur
Datum staat vermeld op de factuur
*
Vermeld hier de datum waarop u het product heeft ontvangen
*
Uw klantnummer staat vermeld op de factuur
*
*
*
*
 
*
S.v.p. het formulier volledig invullen en ondertekenen. Stuur het ingevulde formulier naar Caumerbeeklaan 18, 6417 BG Heerlen. U kunt het formulier ook inscannen en via mail als bijlage versturen naar info@CoolDeco.nl U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van ons.